Kotiautomaatio

EBTS on nyt Smarthome by EKE

Koko EKE-Yhtiöt kattavan uudistuksen myötä EBTS siirtyy brändi-ilmeeltään lähemmäs EKE:ä ja EBTS nimenä poistuu vähitellen käytöstä.

Muutos viestii EKE:n sitoutumisesta kotiautomaation jatkuvaan kehittämiseen ja halusta edelleen vahvistaa järjestelmän asemaa kohtuuhintaisena integroituna järjestelmänä.

Historiaa

EKE:n vankan osaamisen yhdistäminen asuntorakennuttamisessa ja junien älyjärjestelmissä johtaa luontevasti kotiautomaatioliiketoiminnan syntyyn. Ensimmäinen kotiautomaatiotuote, kodinhallintajärjestelmä ebts-100, julkaistaan ammattilaisille Jyväskylän Sähkö, Tele, Valo ja AV -messuilla 2010 kevättalvella. Ebts saa hyvän vastaanoton ja seuraavilla messuilla kotiautomaation lisääntyminen tavallisissa asuinrakennuksissa on havaittavissa vuosi vuodelta kasvavana kiinnostuksena.

Jatkokehitetty ebts-140 julkaistaan keväällä 2013. Tuotekehityksessä on erityisesti huomioitu pienempien kohteiden tarpeet. Vuoden 2013 aikana EKE-brändiä terävöitetään, minkä myötä ebts poistuu nimenä.

Syksyllä 2013 EKE liittyy EnOcean-allianssiin ja vuonna 2014 julkaistaan järjestelmän langaton laajennus.